Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

1547 3ccc 420
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viahazy hazy
woooho
2936 f0bf 420
Reposted fromsummerkiss summerkiss viahazy hazy
woooho
0154 e09e 420
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo viahazy hazy
woooho
0154 e09e 420
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo viahazy hazy
1796 f941 420
Reposted fromunco unco viahazy hazy
1796 f941 420
Reposted fromunco unco viahazy hazy
woooho
jak coś się nie mieści w głowie, to trzeba mieć to w dupie.
— wyrwane z kontekstu
Reposted fromkyte kyte viahazy hazy
woooho
jak coś się nie mieści w głowie, to trzeba mieć to w dupie.
— wyrwane z kontekstu
Reposted fromkyte kyte viahazy hazy
woooho
1459 fc24 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahazy hazy
woooho
3250 2539 420
Reposted fromoblivions oblivions viahazy hazy
woooho
3250 2539 420
Reposted fromoblivions oblivions viahazy hazy
woooho
5855 1b8c 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahazy hazy
woooho

- esrgthjuyhtgrfedsrf - Co? - Chciałam do Ciebie napisać, a nic nie przychodziło mi do głowy. - Eh, ten brak kreatywności... - Albo raczej mózgu...

Reposted fromhumbug humbug viaultrafioletowelzy ultrafioletowelzy
woooho
On zawsze będzie wracał - w śnie, myślach, marzeniach, uderzając mnie sentymentem zardzewiałej od łez miłości.
— so true.
Reposted frommefir mefir viaultrafioletowelzy ultrafioletowelzy
woooho
    Pieprz ich. Kompletnie. Nie potrzebujesz ich. Jesteś najfajniejszą laską na tej półkuli. Pieprz ich. Pieprz ich. Pieprz ich. Poważnie. Nie możesz pozwolić, żeby takie dupki rządziły twoim życiem.
     
— Plotkara
woooho
Do dupy ta noc. Jeszcze samemu zasypiać i się budzić...
— K. po powrocie. Myślałam dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo...
woooho
7921 8bf7 420
Ławka w parku 

June 20 2015

woooho
7375 e15b 420
Reposted fromblakablaka blakablaka viaajmaga ajmaga
9300 f064 420
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaajmaga ajmaga
woooho
9705 a506 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaajmaga ajmaga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl